Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

KEHOP-1.3.0-15-2015-00007

Üdvözöljük a “Balaton levezető rendszerének korszerűsítése ” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozásával megvalósuló projekt célja a Balaton jó ökológiai, vízminőségi- és mennyiségi állapotának elérése, a vízszint-szabályozási feltételeinek megteremtése, a bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése, a vízkárelhárítás (ár- és belvízvédelem) feltételeinek javítása, valamint a víz kártételei elleni védelem szintjének növelése.

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat hirdette ki a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretét. kiemelt projektként nevesítve a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosítószámú beruházást, 12.000.000 000 forint támogatási összeggel.

Valamennyi megfogalmazott projektcél átfogó teljesüléséhez azonban további forrás biztosítása vált szükségessé, melyről a Kormány a 2019. augusztus 25-én hatályba lépett 1509/2019. (VIII. 23.) határozatában intézkedett.

A többletforrás révén a 2014-2020-as, és a 2021-2027-es programozási időszakokban a Siófoki nagyműtárgyak rekonstrukcióján és a Sió-csatorna kapacitásbővítésén túl további projektelemek – vizes élőhelyek kialakítása, Sió menti árvízvédelmi töltésáthelyezés – megvalósítására is sor fog kerülni.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. december 1.