Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

PROJEKTINFORMÁCIÓK

E menüpontban bemutatjuk a projektet, s tájékozódhat a beruházással kapcsolatos fontos információkról.

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság 
Konzorciumi partner: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe: Balaton levezető rendszerének korszerűsítése
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00007
Projekt teljes összköltsége: 18.939.091.996 Ft
KEHOP támogatás összege: 14.509.950.692 Ft
Hazai támogatás összege: 4.429.141.304 Ft

A projekt bemutatása

Az elmúlt évek szélsőséges időjárási helyzete miatt a Balaton vízszintjének üzemeltetési engedély szerinti szabályozása egyre inkább ellehetetlenül.

2000-ben az évi természetes vízkészlet-változás negatív előjelű volt, azaz a tó felületére hulló évi csapadék és a hozzáfolyás együttesen kisebb volt, mint a párolgás évi értéke, ami a következő három évben megismétlődött.

A klímaváltozás előzőek szerinti hatása a tóban történő többlet tározás lehetőségének megteremtésével mérsékelhető, melynek egyik eszköze a szabályozási sáv maximum értékének emelése.

Ezáltal jelentős vízkészlet-tartalék képezhető, csökkentve ezzel az alsó szabályozási érték alatti vízállások valószínűségét. A tartósan alacsony balatoni vízállás jelentős természetvédelmi kockázatot jelent a térség lakossága szempontjából és országos szinten is érzékelhető gazdasági károkat okoz.

A felső szabályozási érték növelése azonban jelentős kockázattal jár, mivel csapadékos időszakban a maximális üzemi vízszínt feletti vízállás jelentkezhet. A Balaton vízgyűjtőterületén 2013-2014-ben lehullott, átlagot meghaladó mennyiségű csapadék jelentősen megnövelte a Balaton vízszintjét, és a siófoki vízszintszabályozó zsilip teljes megnyitása – annak elégtelen kapacitása miatt – sem segítette elő a tó vízszintjének gyors csökkentését.

A csatornában kialakult magas vízszint megakadályozta a levezető árkok, vízfolyások gravitációs működését is, amely tovább növelte a csapadékos időjárás miatt kialakult, belvízzel elöntött területek nagyságát. A belvízzel elöntött, mezőgazdasági művelésű földeken lehetetlenné vált a kukorica és a napraforgó betakarítása, súlyos károkat okozva ezzel a gazdáknak.

A stabil vízhasználatot támogató állapot elérése, az árvízi biztonság egyidejű növelése, illetve az új, megváltozott körülményekhez és igényekhez való igazodás érdekében szükségessé vált a jelentősebb nagyműtárgyak rekonstrukciója és átépítése, a Sió-csatorna rekonstrukciója, ezáltal a vízrendszer megfelelő és fenntartható működtetésének biztosítása.

A projekt megvalósítása során megújul a két vízszintszabályozó műtárgy (Siófoki leeresztő zsilip, Balatonkiliti mederduzzasztó) és a Siófoki hajózsilip, továbbá az árvízvédelmi biztonság növelése érdekében megtörténik a Sió-csatorna magassághiányos árvízvédelmi töltésrendszerének magasítása és egy szakaszon áthelyezésre kerül a Sió-csatorna árvízvédelmi töltése. A projekt keretében rendezésre kerülnek a Sió-csatorna mentén lévő, felújítandó magas partok is.

Sor kerül továbbá a hajózás biztonságát szolgáló fejlesztésekre, melynek keretében megvalósul a Balatonon a kardinális hajózási jelrendszer fejlesztése, hajózási adatbázis létrehozása, hajózási jelek aktualizálása, kitűzése és elhelyezése, elkészül a Sió-csatorna hajóút kitűzési tervének módosítása, valamint a keresztező műtárgyak hajózási jeleinek helyreállítása és a balatonkiliti kikötőhely fejlesztése.

A hosszabb ideig tartó vízeresztés esetén a Sió-csatorna mentén az ún. fakadóvizes területeken az altalajon keresztül fellépő, nagy kiterjedésű, tartós vízborítottság okozta problémák megszüntetése érdekében vizes élőhelyek kerülnek kialakításra.

A projekt keretében befejeződik a Balaton és a parti zóna védelméről, valamint nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti 5 évente elvégzendő nádminősítés.

A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése által a térség népességeltartó/-megtartó képessége nő, elősegítve ezzel a fenntartható gazdasági növekedést és a társadalmi jólét megőrzését.

Tervezett munkák

A megvalósítás során az alábbi résztevékenységek elvégzése tervezett:

 • Siófoki nagyműtárgyak átépítése (Siófoki leeresztő zsilip, hajózsilip, Balatonkiliti mederduzzasztó)

 • Sió-csatorna rekonstrukciója (meder és depóniafejlesztés, feliszaposodás és zátonyok megszüntetése, magassághiányos depóniák rendezése, korona stabilizációja, műtárgyfelújítások, mederalakítás töltésáthelyezéssel, Sió árvízkapu nagyműtárgy környezetében uszadék terelő mobil műtárgy elhelyezése, áramlásjavító mederrekonstrukció)

 •  Vizes élőhelyek kialakítása I. ütem

 • Monitoring rendszer fejlesztése (hidrometeorológiai és hidrometriai állomások telepítése)

 • Balatoni növényzettérkép készítése

A projekt várható eredményei

 • Új nagyműtárgyak építése a Sió-csatornán

 • Sió-csatorna magassági hiányos árvízvédelmi töltésrendszerének rendezése

 • Sió-csatorna árvízvédelmi töltés áthelyezés

 • Sió-csatorna mentén lévő, kimerült magasságú magas partok rendezése

 • VKI szerinti jó állapotú/jó potenciálú víztestek aránya növekszik

 • A Sió csatornán a hajózási feltételek javulnak

Valamennyi eredmény a KEHOP 1. prioritás 2. egyedi célkitűzését, a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítását szolgálja.

A projekt megvalósulása a VGT2-vel összhangban a víztest jó ökológiai állapotának elérését eredményezi, a víztest állapota javul. A VGT2-ben meghatározott intézkedések közül az alábbiak valósulnak meg.

 • A duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának csökkentése duzzasztók, zsilipek üzemeltetésének módosításával

 • Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap egyszeri eltávolítása

 • A mederforma és a meder vonalvezetésének a természetest megközelítő átalakítása, az elismert emberi igények egyidejű kielégítésével

 • Vízfolyások és állóvizek parti zónájában a víztípustól függő zonáció rehabilitációja

 • Vízfolyások és állóvizek jó ökológiai állapotának, potenciáljának fokozatos elérése és megtartása fenntartási munkák keretében

 • Mederben található, funkcióját vesztett létesítmények bontása, a környezet jó ökológiai állapotának, illetve potenciáljának fokozatos elérése

 • Mederben lévő létesítmények átépítése, karbantartása, beleértve a természetközeli megoldások, anyagok alkalmazását

 • Hajózás adaptációja a folyó vagy állóvíz adottságaihoz

Megvalósítás résztvevői

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Telefon: 1/ 225-44-00

www.ovf.hu

Konzorciumi partner

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Telefon: 22/315-370

www.kdtvizig.hu

Tervező

SIÓ ZSILIP 2016 KONZORCIUM

VIZITERV Consult Kft.

1149 Budapest, Angol út 32.

Telefon: 1/384-42-24

www.viziterv.hu

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Telefon: 1/463-35-78

www.bme.hu

SBS-KOMIR Kft.

1013 Budapest, Attila út 67. IV. 18/a.

Kivitelezés

SC Siófok Konzorcium

STRABAG Építőipari Zrt.

1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.

Telefon: 1/358-5000

www.strabag.hu

Colas Alterra Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 73.

Telefon: 1/883-1440

www.colas.hu

Mérnök

VIZITERV Environ Kft.

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15. 3. em.

Telefon: 42/500-521

www.environ.hu

Területszerzés

EDIMÁR Igazságügyi Szakértő Kft.

8000 Székesfehérvár, Rádió utca 10. B. ép. 2. em. 1.

Telefon: 30/432-66-55

Dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia

7400 Kaposvár, Békési György utca 12.

Telefon: 30/506-55-66

PR és tájékoztatási feladatok

Perfektum PR Kft.

1036 Budapest, Perc u. 2.

Telefon: 1/776-60-05

www.perfektumcsoport.hu

KEIOK Kft.

1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.

Telefon: 1/225-07-85

www.keiok.hu

Inno Invest Kft.

4400 Nyíregyháza, Dózsa György u.7. 2. em. 4.

Telefon: 42/401-487