Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

KEHOP-1.3.0-15-2015-00007

Üdvözöljük a “Balaton levezető rendszerének korszerűsítése ” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Az Európai Unió és a magyar állam finanszírozásával megvalósuló projekt célja a tó jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérése, a Balaton vízszint-szabályozási feltételeinek megteremtése, a bel- és csapadékvízzel mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése, a vízkárelhárítás (ár- és belvízvédelem) feltételeinek javítása, valamint a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelése.

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat hirdette ki a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretét, amely kiemelt projektként tartalmazza a projektben szereplő fejlesztést, ezzel is megalapozva a projekt szakpolitikai támogatottságát. A projekttel szembeni szakmai elvárás a rekonstrukciós munkálatok elvégzése a Sió-csatornán és műtárgyain, amely munkálatok eredményeként javulnak a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételei, továbbá jelentősen javulnak a Balaton vízszintszabályozásának feltételei, valamint a siófoki vízszintszabályozó zsilipen és Sió-csatornán való biztonságos, károkozásmentes vízleeresztés feltételei.

Tervezett munkák

A megvalósítás során az alábbi résztevékenységek elvégzése tervezett:

Siófoki nagyműtárgyak átépítése

 • Siófoki leeresztő zsilip

 • hajózsilip

 • Balatonkiliti mederduzzasztó

Sió-csatorna rekonstrukciója

 • meder és depóniafejlesztés

 • feliszaposodás és zátonyok megszüntetése

 • magassághiányos depóniák rendezése

 • korona stabilizációja

 • műtárgy felújítások

 • mederalakítás töltésáthelyezéssel

 • Sió árvízkapu nagyműtárgy környezetében uszadék terelő mobil műtárgy elhelyezése

 • áramlásjavító mederrekonstrukció

Monitoring rendszer fejlesztése

 • hidrometeorológiai és hidrometriai állomások telepítése

Balatoni növényzettérkép készítése

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. július 31.