Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

KEHOP-1.3.0-15-2015-00007

Üdvözöljük a “Balaton levezető rendszerének korszerűsítése ” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Az Európai Unió és a magyar állam finanszírozásával megvalósuló projekt célja a tó jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérése, a Balaton vízszint-szabályozási feltételeinek megteremtése, a bel- és csapadékvízzel mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése, a vízkárelhárítás (ár- és belvízvédelem) feltételeinek javítása, valamint a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelése.

A Kormány a 2019. augusztus 25-én hatályba lépett 1509/2019. (VIII. 23.) határozata többletforrás biztosításával járul hozzá valamennyi projektcél átfogó teljesüléséhez, hiszen a Balaton rendkívül nagy gazdasági-, idegenforgalmi potenciált jelent, amelynek kiegyensúlyozott feltételeit a vízgazdálkodás eszközeivel továbbra is segíteni és biztosítani kell. A többletforrás révén a 2014-2020-as és a 2021-2027-es programozási időszakban, ütemezetten sor kerül a Siófoki nagyműtárgyak rekonstrukcióján és a Sió-csatorna kapacitásbővítésén túl további projektelemek (vizes élőhelyek kialakítása, Sió menti árvízvédelmi töltésáthelyezés) megvalósítására is.

Tervezett munkák

A megvalósítás során az alábbi résztevékenységek elvégzése tervezett:

Siófoki nagyműtárgyak átépítése

 • Siófoki leeresztő zsilip

 • hajózsilip

 • Balatonkiliti mederduzzasztó

Sió-csatorna rekonstrukciója

 • meder és depóniafejlesztés

 • feliszaposodás és zátonyok megszüntetése

 • magassághiányos depóniák rendezése

 • korona stabilizációja

 • műtárgy felújítások

 • mederalakítás töltésáthelyezéssel

 • Sió árvízkapu nagyműtárgy környezetében uszadék terelő mobil műtárgy elhelyezése

 • áramlásjavító mederrekonstrukció

Vizes élőhelyek kialakítása I. ütem

Monitoring rendszer fejlesztése

 • hidrometeorológiai és hidrometriai állomások telepítése

Balatoni növényzettérkép készítése

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. december 31.